Tak, to właściwy adres ;)

Zajmuję się obsługą inwestycji drogowych oraz zagadnieniami związanymi z administrowaniem drogami i ich utrzymaniem. Ponad 37 letnie doświadczenie zawodowe pozwala mi zaoferować Państwu kompleksowe, wysokiej jakości usługi.

Podstawowy zakres działalności:

- projekty branży drogowej,
- kosztorysy, specyfikacje techniczne,
- nadzory inwestorskie,
- projekty organizacji ruchu,
- ewidencja dróg i obiektów mostowych,
- okresowe kontrole stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
- wizualizacje statyczne i dynamiczne,
- projekty obiektów sportowych

Projekty
Kosztorysy
Wizualizacje
Nadzory
Organizacja ruchu
Przepisy
Zarządzanie drogami
Ewidencja dróg
Zajęcie pasa drogowego
Realizacje
Drogowskaz
Copyright © 2007-2021 Andrzej Madaj